I 1978 blev Svanholm Gods omdannet til storkollektiv med vægt på fællesskab, fællesøkonomi, alternative boformer, økologi og bæredygtighed. I dag er godset hjem for omkring 85 voksne og 56 børn. SVANHOLMS 415 HA FORDELER SIG PÅ 230 HA AGERBRUG OG 185 HA SKOV, SØER, ENG, BYGNINGER OG PARK. Svanholm driver et alsidigt økologisk landbrug og hører til blandt pionererne indenfor økologien, og var med til at starte Økologisk Landsforening i 1981. Svanholmerne er beskæftiget dels ved udearbejde, dels ved servicefunktioner på Svanholm og dels ved værdiskabende produktioner på godset, som drives økologisk med malkekvæg, fårehold, markafgrøder og produktion af grøntsager. På Svanholm dyrkes græs og majs til Svanholms kvægbesætning. Desuden dyrkes korn, grønne bønner, kartofler, rodfrugter og hybenroser. Agerbrugsgruppen tager sig også af frugtplantagen, drivhuset og selvforsyningen, som leverer varer primært til Svanholms eget køkken. Svanholm tilbyder også overnatningsmuligheder på natur-lejrplads med muldtoilet, shelter, bålplads og brændeskur. Svanholm modtager gerne besøgende, afholder rundvisninger og meget mere. Besøg Svanholms hjemmeside www.svanholm.dk og se hvordan.

Svanholm

Åbningstider

Kontakt os for åbningstider.