STRATEGI 2020

Visionen er at turistdestinationen Nordsjælland i 2020 er kendt for unikke madoplevelser og et tæt samarbejde mellem bønder, madhåndværkere og madformidlere.

STRATEGI 2020

Lokale fødevarer, jobs og madoplevelser i Nordsjælland

Visionen er at turistdestinationen Nordsjælland i 2020 er kendt for unikke madoplevelser og et tæt samarbejde mellem bønder, madhåndværkere og madformidlere.

Strategien er at skabe 4 – 5 regionale fyrtårne for Lokal Mad i Nordsjælland. Hvert fyrtårn skal have sit strategiske fokusområde. Udviklingen skal understøttes i et privat offentligt samarbejde. Læring og erfaringer skal udbredes via netværkssamarbejde i Smag på Nordsjælland og andre lokale samarbejder. Fyrtårnene skal fokusere på forskellige udfordringer og udviklingsveje henholdsvis udvikling af råvare- og fødevareproduktion, kvalitet i madhåndværk, oplevelser og madfortælling og kreativt madiværksætteri.

Mål 2020:
2 ud af 3 turister fremhæver madoplevelser som en unik oplevelse i Nordsjælland
100 nye råvare- og fødevareproducenter, heraf 20 madiværksættere
Årligt kvalitetsprogram for madhåndværk i Nordsjælland med 100 deltagere
100 nye madfortællinger i Nordsjælland

Målene nås ikke uden en samlet indsats! Der er en stribe udfordringer, som der skal arbejdes med:

  • Behov for et større udbud af lokale råvarer og fødevarer
  • Behov for at udvikle mikroteknologier til forædling af råvarer
  • Behov for at højne kvalitet af madhåndværket
  • Behov for at give en dybere madfortælling
  • Behov for flere madiværksættere

SAMMEN KAN VI MERE

Styrkede kompetencer og udviklingskraft

Strategien er at skabe et fyrtårnssamarbejde om Lokal Mad i Nordsjælland. Der skal være 4 – 5 fyrtårne med hver sit strategiske fokusområde, som tager målrettet fat på udfordringerne.

Fyrtårnene skal bygge ny viden ovenpå eksisterende erfaringer og styrke kompetencer og udviklingskraft. Fyrtårnene opfordres til at igangsætte aktiviteter og projekter inden for hver sit område.

I Smag på Nordsjælland vil vi gennem dialog med bl.a. fødevarebranchen og de nordsjællandske kommuner medvirke til at identificere fyrtårne på alle områder og tilvejebringe projektfinansiering fra offentlige og private midler.

Strategien er at løfte i flok ”sammen kan vi mere” og gøre Nordsjælland til et endnu større aktiv for det gode liv i Region Hovedstaden og Greater Copenhagen.

Læring og erfaringer vil vi udbrede via Smag på Nordsjælland og andre lokale samarbejder, der vil skabe vækst gennem samarbejde.

Ved at udbrede en fælles vision og strategi vil vi skabe samarbejde i Nordsjælland og dermed styrke mulighederne for at få igangsat satsninger, udviklingsprojekter og fundraising, som kan styrke lokale fødevarer, skaffe flere lokale jobs og mere spændende madfortællinger i Nordsjælland.

Smag på Nordsjælland er en åben forening, som forbinder land mænd, gartnere, vinbønder, fiskere og andre råvareproducenter; slagtere, bagere, mejerister, økonomaer, kokke og mange andre madhåndværkere og restauratører, kulturformidlere, rågivere og andre formidlingsaktører omkring (se også figur)

  • stedbundethed (smag, sorter og dyrkningsforhold)
  • autenticitet (kulturelle og naturmæssige referencer)
  • professionalisme (det gode håndværk i alle facetter)
  • passion (viljen til at gøre en forskel og frembringe kvalitetsprodukter) og
  • gensidighed (at netværket tilstræber at benytte hinanden på tværs af kategorier, til sparring, produktudvikling, handel og inspiration).

Med disse 5 værdier ønsker Smag på Nordsjælland at udgøre et unikt, nordsjællandsk fødevarenetværk, såvel som stemme i den offentlige debat, som drives af ønsket om at fremme gode, lokale råvarer, fødevarehåndværk samt formidlingsplatforme – alle med tydelig reference til regionen.

Smag på Nordsjælland blev stiftet i 2008 og har siden kontinuerligt arbejdet med at fremme kulinariske oplevelser baseret på gode råvarer og de dyrknings- og avlsformer og håndværksmæssige traditioner, som kendetegner regionens mangoldige kultur- og naturlandskab. Foreningen har pt. 60 medlemmer over hele Nordsjælland.