Mortens Aften

Plukning af gæs. (1904) af Anna Ancher (1859 – 1935)

Mortens Aften den 10. november, er der traditionen tro mange danskere, der steger på en and. Men hvordan er det nu den historie hænger sammen?

Mortensdag, d. 11. november, er dagen for Martin af Tours begravelse år 397. På dansk og svensk kaldes han Sankt Morten eller Morten Bisp, og fejres mortensaften den 10. november. I Danmark, Skåne og dele af Tyskland spises der denne aften traditionel gåsesteg – mortensgås, der i dag er blevet til en mortensand.

Legende om Mortens Aften

Martin af Tours levede i 300-tallet i Romerriget, som dengang også omfattede det nuværende Ungarn, hvor han blev født omkring år 336 af romerske forældre. Som 15-årig meldte han sig til den romerske hær, og han endte i Gallien, hvor rygtet om ham snart begyndte at florere. Han havde et varmt hjerte for de fattige, kunne helbrede syge og opvække de døde. Martin forlod hæren for at blive munk som cirka tyveårig. Han vendte tilbage til Ungarn for at forsøge at gøre sine landsmænd kristne, men historien fortæller, at han kun fik omvendt sin mor. Han blev forfulgt og fordrevet tilbage til Gallien, hvor han slog sig ned i et kloster i Portiers.

Sankt Martin blev udnævnt til biskop i Tours den 4. juli 371. Den fromme Martin ville dog af ydmyghed ikke udnævnes til biskop. Han gemte sig derfor i en gåsesti for at undgå udnævnelsen. Men gæssenes skræppede og forrådte ham. Derfor indførte Martin af Tour den straf, at alle familier en gang om året skulle spise en gås. Flere hundrede år senere i år 650 blev Martin af Tour ophøjet til helgen, og den 11. november blev han valgt til at være hans helgendag. Den ældste kendte danske kilde, der beskriver denne legende, er fra 1616, men der findes lignende tyske kilder tilbage fra 1500-tallet.

Der er dog også mere prosaiske kilder, der mener at gåsemiddagen skal henføres til en høstfest i landbrugssamfundets, hvor man i november måned slagtede overskydende dyr inden de resterende avlsdyr skulle på stald for vinteren. Fordring hen over vinteren krævede store ressource, og derfor brugte man november som slagtemåned hvor gris og gås måtte lade livet.

Mortensgås på mortensaften?

At spise mortensgås var også i 1700-tallet en alment kendt skik i Danmark. Det ved man, da et spisereglement fra et lollandsk hospital nøje dikterer servering af gås hver mortensaften. I dag er gåsen dog blevet erstattet af and, formentlig da andens størrelse, smag og pris passer bedre til danske husstande.

Mortens Aften i Nordsjælland

Hent gåsen eller anden på landet. Orker du ikke lige at stege en hel gås, så gå i byen og spis Mortens Aften. Kik i eventkalenderen, der er flere gode steder at vælge i mellem.

 

 

Kilder:

https://da.wikipedia.org/wiki/Mortensdag

https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/derfor-fejrer-vi-mortensaften

http://livsstil.tv2.dk/2015-11-10-derfor-spiser-vi-and-og-ikke-gaas-mortensaften